Bondens marked er på plass i gågata, og her er det lagt til rette for god avstand slik at 1-meters regelen kan overholdes. Antibac vil være tilgjengelig på egne stasjoner og ved alle bodene, slik at både publikum og utstillere kan benytte seg hyppig av dette. Vi har satt inn ekstra vakthold for å påse at alle smitteverntiltak blir overholdt. Alle arrangement under Matlystfestivalen avvikles etter gjeldende smittevernsreglement. For å muliggjøre eventuell smittesporing i etterkant vil ditt navn og telefonnummer bli registrert ved ankomst, og vi ber alle som er syke eller har symptomer om å holde seg hjemme.

Dette er bare noen av tingene vi nå gjør for å sikre en trygg og smittefri Matlystfestival. For oss har det vært viktig å skape en arena for en bransje som er spesielt hardt rammet av koronasituasjonen og at dette gjøres i trygge rammer.

Velkommen til en ny og annerledes Matlystfestivalen 2020.

Festivalvettregler

  1. Bli hjemme dersom du er syk eller har Covid-19 symptomer. 
  2. Hold avstand – minst én meter.
  3. Bruk antibac. 
  4. Bruk albuekroken hvis du må hoste eller nyse
  5. Unngå å reise kollektivt hvis du ikke må.
  6. Ikke bruk lenger tid ved bodene enn nødvendig.
  7. Vis hensyn.  
  8. Kos deg med deilig lokal mat og drikke. 
  9. Du bør ikke delta på mer enn fire arrangementer under festivalen. Dette av hensyn til eventuell smittesporing.